Enerji Kimlik Belgesi


HLC GRUP Enerji Kimlik Belgesi
ISO 5001 Standartları

“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda kullanılacaktır.

  • Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,
  • Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,
  • Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,
  • Seralar, Atölyeler,
  • Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,
  • Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.

HLC GRUP Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluştur,

Projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması halinde, proje müellifleri; yapımın eksik, hatalı olması yada standartlara uygun olmaması halinde ise, varsa yapı denetim kuruluşu ve yüklenici veya yapımcı firma, yetkileri oranında sorumludur.

Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, bina sahibi, yöneticisi veya varsa enerji yöneticisi veya işletmeci kuruluş doğrudan sorumlu olur.

İlgili idareler, sorumluluğun takip, tespit ve gereğinin yerine getirilmesi hususunda görevli ve yetkilidir.

İlgili idareler ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, projelerin ve uygulamaların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetler.

Bu Yönetmeliğe uygun tasarım ve uygulaması yapılmayan binalara yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi verilmesi durumunda, ilgili idareler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar ve varsa yapı denetim kuruluşları sorumlu olur.

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

Enerji Kimlik Belgesi, yetkili HLC GRUP tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.

Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir.

Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.

Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde (02.05.2017 tarihine kadar ) Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. (Alım-Satım ve kiralama işlemi olursa hemen düzenlenir.)

 

Enerji Kimlik Belgesi kullanım alanlarına göre Iso 5001 standartları çerçevesinde işleme dahil edilmektedir.ISO 5001 uluslararası arenada geçerliliği bulunan enerji yönetim standardıdır. Amacı enerji tasarrufu sağlamak için gerekli bulunan sistemlerin oluşturulmasını ve uygulamasını gerçekleştirmektir.

Enerji Kimlik Belgesi için Enerji Yönetim Sistemi tarafından oluşturulan uygulama oluşumları şöyledir.Genel şartlar, Yönetim sorumluluğu, Enerji Politikası, Enerji Planlama, Uygulama ve faaliyet kontrolleri ve yönetimin gözden geçirilmesi gibi oluşumlar göstermektedir.

Bakanlık tarafından yetkilendirilen EKB Uzmanlarıyla Ulusal alanda faaliyet gösteren HLC GRUP Enerji Kimlik Belgesi ISO 5001 standartlarıyla; Düşük maliyet, yüksek prestij, Müşteri güven ve memnuniyeti yanısıra Enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılması, ulusal ve uluslararası alanda uyumluluğun artış sağlayan ve

Yapı kullanım izninin alınabilmesi için gerekli olan bir belgedir.50 m2 üstünde bulunan tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi almaları yasa ile zorunlu hale getirilmiştir.Ruhsat aşamasında belediyeler tarafından istenilen EKB son dönemlerde en önemli gereksinimlerden birisi olmuştur. Sadece Türkiye de değil diğer dünya ülkeleri de bu işlemle karşı karşıyadır.

Bu sebep ile ülkeler tükettikler, enerji ve yakıt oranının ne kadar olduğunu öğrenirler. Türkiye Avrupa Birliği standartları çerçevesinde yakıt oranlarını, enerji performansını, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerini Enerji Kimlik Belgesi kontrol eder.

Enerji Kimlik Belgesi fiyatlandırmalarında bina büyüklüğü esas alınmaktadır. Bunun için gerekli olan sadece inşaat alanının referans alınmasıdır.

Enerji Kimlik Belgesi 1 Ocak 2011 Tarihi itibari öncesinde bağlı bulundukları belediyelerden inşaat ruhsatı temin eden binalar ile var olan binalar ve daha sonra inşaat ruhsatı temin eden binalar yeni bina olarak kayırlarda yer alır.

Uygulama ilerleyen dönemlerde vergi sistemi ile aktifleşerek günlük yaşamımıza giren vergiler arasında yer alacak. Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan ve asgari değerlere sahip inşaatla yüksek oranlarda vergi cezalandırmaları ile karşılaşacaklardır.

HLC GRUP

HLC GRUP Türkiye’nin önde gelen grupları arasında yer almak amacı ve hizmet sektöründe bölgesel lider olma vizyonuyla hareket etmektedir.
Devamı...

İletişim

Barbaros Mah. 3304.Sk. Garanti Plaza. No:13 /50
  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  0850 532 0 452
  Kocasinan / Kayseri / Türkiye